MijnGemeenteDichtbij

Twee gemeenten, één werkorganisatie: MijnGemeenteDichtbij

Logo

MijnGemeenteDichtbij is de werkorganisatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Twee zelfstandige gemeenten, met een eigen college van B&W en gemeenteraad, ondersteund door één ambtelijke organisatie. Door de samenvoeging zijn we krachtiger, efficiënter en innovatiever. MijnGemeenteDichtbij kan de dienstverlening verbeteren door deze dicht bij onze inwoners te organiseren.

De ‘lokale kleur’ van de twee gemeenten blijft behouden. De gemeenten houden hun eigen bestuur en programmagelden. Daardoor blijven de lokale autonomie, individuele beleidskeuzen en herkenbaarheid van de twee gemeenten en hun gemeenschappen overeind.

Samenwerken brengt ons verder

Vanaf 1 januari 2016 werken medewerkers van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel samen. Inwoners merken niets van deze samenwerking, tenminste niet aan de buitenkant. Ze gaan immers nog steeds naar hun eigen gemeentehuis (of locatie van de gemeente) voor een paspoort, rijbewijs, vergunning of een gesprek. Ook op het gebied van zorg en ondersteuning houden inwoners een eigen case manager en blijven in contact met de ‘eigen gemeente’.

Boxtel en Sint-Michielsgestel blijven zelfstandige gemeenten. Met een eigen bestuur en eigen beleid. De ambtelijke samenwerking biedt kansen om inwoners en ook het bedrijfsleven beter te kunnen helpen. De gemeenten werken met andere gemeenten in de Meierij op diverse gebieden al samen. Door samen te werken kunnen we de dienstverlening nog beter organiseren richting al onze inwoners en partners.

Organisatie

Bij de organisatie MijnGemeenteDichtbij werken ongeveer 450 medewerkers. Zij bedienen de besturen van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel en de ruim 59.000 inwoners die daar wonen.

Bestuur

Het bestuur van MijnGemeenteDichtbij bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten vormen het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kiest het dagelijks bestuur en wijst een voorzitter aan.

Onze missie

We leveren een bijdrage aan goed leven en werken in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. We werken voor onze inwoners, ondernemers, instellingen, colleges en raden van beide gemeenten.

Visie

Wij zijn een moderne, innovatieve, flexibele en schaalbare organisatie. Wij werken met passie voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en colleges en raden waaraan wij ons verbinden. We geven daarbij invulling aan onze missie. Ons werk houdt niet op bij de grenzen van onze gemeenten. Wij leveren een bijdrage aan grote thema’s om ons heen. Met plezier werken we in co-creatie binnen en buiten de organisatie, met wederkerigheid als insteek. We anticiperen op signalen van buiten. Samen zijn we trots op wat we bereiken. Wij werken integraal aan onze opgaven. Wij dienen de gemeenschap. We “geven ruimte” en we “werken mee” op een manier die zich kenmerkt door vernieuwen. Wij doen dat vanuit het principe “wat kan wel”, en zoeken met lef naar de mogelijkheden. Zo werken geeft iedereen goede energie.

Nieuwste vacatures

Contactinformatie

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!